ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดวันลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ/ แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2556
AUG
15
2013
 
ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดวันลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ/ แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2556
จำนวนคนดู : 3854

ประกาศจาก หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง กำหนดวันลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ/
แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ
ภาคการศึกษาที่ 1/2556
สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ (ทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

รายละเอียด ดังนี้

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดวันลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2556 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ (ทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) (ลิ้งค์ เอกสาร1)

2.ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2556 (ทำสัญญาครั้งแรกกับมหาวิทยาลัย) (ลิ้งค์ เอกสาร2)

หมายเหตุ : (อ่านประกาศอย่างละเอียด และปฏิบัติตามทุกขั้นตอน)
1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อได้ที่
www.pcru.ac.th หากไม่มีรายชื่อให้นักศึกษาไปดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ในระบบ e-Studentloan และให้นักศึกษามาลงชื่อเพื่อขอพิมพ์เอกสารแบบลงทะเบียนเรียนฯในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 งาน กยศ. กองพัฒนานักศึกษา
2. ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษาเพื่อมาขอลงชื่อในแบบลงทะเบียนเรียนฯ

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
       
^ Back to Top