ประกาศจาก หน่วยทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
AUG
28
2013
 
ประกาศจาก หน่วยทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
จำนวนคนดู : 4206

ประกาศจาก หน่วยทุนการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2556 ทุกคน 
ให้มารับสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2556
ณ หน่วยทุนการศึกษา อาคารกองพัมนานักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 6

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 (เอกสาร1)

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top