โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
AUG
30
2013
 
โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
จำนวนคนดู : 3769

โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
หน่วยทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น.
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียด ดังนี้
1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (เอกสา1)

2.กำหนดการโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (เอกสาร2)

หมายเหตุ : นักศึกษาอ่านเอกสารทั้ง 2 ฉบับ อย่างละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
       
^ Back to Top