ข่าวด่วน!!! หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง แจ้งรายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่าและรายใหม่ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียน ยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในระบบ e-Studentloan ให้นักศึกษาดำเนินการบั
SEP.
15
2013
 
ข่าวด่วน!!! หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง แจ้งรายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่าและรายใหม่ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียน ยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในระบบ e-Studentloan ให้นักศึกษาดำเนินการบั
จำนวนคนดู : 3918

ข่าวด่วน!!!

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง   แจ้งรายชื่อนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. รายเก่าและรายใหม่ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียน ยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในระบบ e-Studentloan ให้นักศึกษาดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียนยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ภายในวันที่ 16 -17 กันยายน 2556 หลังจากดำเนินการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ให้มาลงชื่อเพื่อขอพิมพ์เอกสารแบบลงทะเบียนเรียนฯ ณ ห้อง 2 หน่วย กยศ. กองพัฒนานักศึกษา  ทันที (หากไม่ได้บันทึกในระบบห้ามมาลงชื่อเด็ดขาด)

รายละเอียด ดังนี้
1.รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้บันทึกค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2556 (เอกสาร1)
2.ขั้นตอนการบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ในระบบ E- Studentloan ของ กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
(เอกสาร2)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในประกาศไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น รอติดตามประกาศประชาสัมพันธ์วันเซ็นยืนยันการกู้ยืม กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2 ต่อไป

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
       
^ Back to Top