มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าพื้นที่โดยวิธียื่นซองสอบราคาเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภค
OCT
14
2013
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าพื้นที่โดยวิธียื่นซองสอบราคาเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภค
จำนวนคนดู : 3712

  ติดต่อขอรับเอกสารการยื่นซองสอบราคาเช่าพื้นที่ได้ระหว่างวันที่  ๑๔ – ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๖   ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานทรัพย์สินและสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น M มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๗๑๗-๑๐๐  ต่อ ๑๒๒๒  ในวันและเวลาราชการ

 
^ Back to Top