ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
OCT
22
2013
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จำนวนคนดู : 3774

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
----------
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น
 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top