สพฐ. จัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
NOV
27
2013
 
สพฐ. จัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
จำนวนคนดู : 3786

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประกวด “หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ประพันธ์ จัดทำภาพ และพิมพ์ในประเทศไทย เพื่อช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย

 
                     ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย     ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ท่านสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การประกวดและใบสมัครหนังสือดีเด่นได้ที่ http://academic.obec.go.th/web/node/1/2/news_sec_detail/899 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทรศัพท์ 02-288-5730-1
 
^ Back to Top