สำนักส่งเสริมวิชาการ จัดอบรมเขียนผลงานทางวิชาการ 2555
OCT
30
2012
 
สำนักส่งเสริมวิชาการ จัดอบรมเขียนผลงานทางวิชาการ 2555
จำนวนคนดู : 4183

 

 
สำนักส่งเสริมวิชาการ จัดอบรมเขียนผลงานทางวิชาการ 2555
     เมื่อวันที่  24 กันยายน 2555 ผศ.กิต บุญเอก  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานการอบรมเขียนผลงานทางวิชาการ 2555 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นวิทยาการบรรยาย ถึงแนวทางการทำผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.รศ. และ ศ.
 
 
 
 
^ Back to Top