กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา ศรีเพชรเกมส์ ทุกฝ่าย
OCT
30
2012
 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา ศรีเพชรเกมส์ ทุกฝ่าย
จำนวนคนดู : 6658

 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา ศรีเพชรเกมส์ ทุกฝ่าย

          วันที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 25 “ศรีเพชรเกมส์”ระหว่างวันที่19-23 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ นั้น กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 25 ศรีเพชรเกมส์ เพื่อทำการวางแผนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้า โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กิต บุญเอก รักษาราชการแทนอธิการบดี  อาจารย์สุชิน อินทร์สา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการกีฬา เป็นผู้ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับราลละเอียดในครั้งนี้ โดยจะทำการประชุมสรุปงบประมาณการดำเนินงาน อีกครั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 
           ทั้งนี้ ยังได้มีการกำหนดจัดแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าว    ในวันพุธที่  17 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมสีชมพู  ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60  พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อีกด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
^ Back to Top