ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
JAN
31
2014
 
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนคนดู : 4656

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
และ
เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียด ดังประกาศนี้

1.ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (http://dsd.pcru.ac.th/files/p0001.pdf)

2.ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557 (http://dsd.pcru.ac.th/files/p0002.pdf)

หมายเหตุ : อ่านขั้นตอนและเวลาการดำเนินการอย่างละเอียด ปฏิบัติให้ตรงตามที่กำหนด

 
^ Back to Top