ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2556
JAN
31
2014
 
ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2556
จำนวนคนดู : 3878

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ประจำปี 2556


รายละเอียด ดังประกาศนี้

1.ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  ประจำปี 2556(รายละเอียดตามลิ้งค์ http://dsd.pcru.ac.th/files/t0001.pdf)

2.บัญชีรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  ประจำปี 2556 (รายละเอียดตามลิ้งค์ http://dsd.pcru.ac.th/files/t0002.pdf)

หมายเหตุ : อ่านขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด ปฏิบัติให้ตรงตามที่กำหนด

 
^ Back to Top