ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ
FEB
7
2014
 
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ
จำนวนคนดู : 3757

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ
วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557
เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(เอกสารกำหนดการโครงการ
http://dsd.pcru.ac.th/files/final1.pdf )

 
^ Back to Top