มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน พร้อมแถลงข่าวการจัดงาน “ศรีเพชรเกมส์”
OCT
30
2012
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน พร้อมแถลงข่าวการจัดงาน “ศรีเพชรเกมส์”
จำนวนคนดู : 3921

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 25  ได้จัดกิจกรรมการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน  พร้อมแถลงข่าวการจัดงาน  “ศรีเพชรเกมส์”  ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2555

****************************************************************
            ที่ห้องประชุมศรีชมพู  อาคารสำนักงานอธิการบดี  ผศ.กิต  บุญเอก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยอาจารย์สุชิน  อินทร์สา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และ ผศ.ดำรัสวิทย์  ปทุมมาศ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจรรมกีฬา  ได้จัดให้มีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 25 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2555  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยมีตัวแทนผู้ฝึกสอนนักกีฬา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง  ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เข้าร่วมจับฉลากแบ่งสาย
                ส่วนภาคบ่ายได้มีการจัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬา ศรีเพชรเกมส์ แก่สื่อมวลชน  โดย อาจารย์สุชิน  อินทร์สา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กล่าวว่า  การแข่งขันขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  โดยในปี พ.ศ.2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 19 -23 พฤศจิกายน  2555  ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ได้กำหนดชื่อการแข่งขัน ว่า ศรีเพชรเกมส์  มีคำขวัญในการแข่งขันว่า  รัก สามัคคี  ศรีเพชรเกมส์  มีสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา คือ เปลวเพลิงแห่งความรัก  สามัคคีสื่อด้วยสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 8 โดยได้แนวความคิดมาจากประติมากรรมเมืองศรีเทพ  ส่วนสัญลักษณ์นำโชคคือคนแคระเมืองศรีเทพ ได้แนวคิดมาจากประติมากรรมปูนปั้นรูปคนแคระ เขาคลังในเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
กำหนดชนิดกีฬาในการแข่งขัน  14 ชนิดกีฬา ดังนี้  ฟุตบอลชาย  บาสเกตบอล  บอลเลย์บอล  บอลเลย์บอลชายหาด  ฟุตซอล  เซปักตะกร้อ  แบดมินตัน  เทเบิลเทนนิส  เปตอง  ลอนเทนนิส  เทควันโด  กรีฑา  แฮนด์บอล  และมวยไทยสมัครเล่น  ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมแล้ว  ที่จะต้อนรับบุคลากร และทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เพื่อร่วมสร้างความรัก และความสามัคคีให้คงอยู่สืบไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
^ Back to Top