สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
OCT
30
2012
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จำนวนคนดู : 4902

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรองผู้อำนวยการและหัวหน้างาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
^ Back to Top