ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง การทำเรื่องกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557
APR
17
2014
 
ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง การทำเรื่องกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557
จำนวนคนดู : 5101

ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง   การทำเรื่องกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียด ดังเอกสารที่แนบพร้อมนี้
1. ประกาศหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2557 (เอกสาร1)
2. ประกาศ เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557 (เอกสาร2)
3. ขั้นตอนเข้าระบบ e-Studentloan  ประจำปีการศึกษา 2557(เอกสาร3)
4. แบบฟอร์มแบบคำร้องขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557(เอกสาร4)
5. ตัวอย่างกรอกค่าเล่าเรียน 101-4 (1)(เอกสาร5)
6. ตัวอย่างกรอกค่าเล่าเรียน 101-4 (2)(เอกสาร6)

*หนังสือแจ้งจาก กยศ. เรื่อง การให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (เอกสาร7)

หมายเหตุ : สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ (ที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แล้ว)

***อ่านเอกสารอย่างละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสาร***

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
    เอกสาร 3
    เอกสาร 4
    เอกสาร 5
    เอกสาร 6
    เอกสาร 7
       
^ Back to Top