โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประกาศ เรื่อง สาขาวิชาต่อไปนี้ ที่สามารถทำเรื่องกู้ยืม กรอ.
APR
18
2014
 
โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประกาศ เรื่อง สาขาวิชาต่อไปนี้ ที่สามารถทำเรื่องกู้ยืม กรอ.
จำนวนคนดู : 4689

โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประกาศ เรื่อง สาขาวิชาต่อไปนี้ ที่สามารถทำเรื่องกู้ยืม กรอ. และให้รอติดตามการทำเรื่องกู้ยืม กรอ. ประกาศประชาสัมพันธ์
www.pcru.ac.th

รายระเอียด สาขาวิชาที่สามารถทำเรื่องกู้ยืม กรอ. (เอกสาร1)

*หนังสือแจ้งจาก กยศ. เรื่อง การให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (เอกสาร2)

หมายเหตุ : เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ รอการตอบรับการทำ MOU กรอ. กับกองทุนฯ

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
       
^ Back to Top