ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดการส่งเอกสารแบบคำขอและแบบคำร้องขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ที่จะทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
MAY
29
2014
 
ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เรื่อง กำหนดการส่งเอกสารแบบคำขอและแบบคำร้องขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ที่จะทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จำนวนคนดู : 4156

ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เรื่อง กำหนดการส่งเอกสารแบบคำขอและแบบคำร้องขอกู้ยืมเงิน กยศ.
ประจำปีการศึกษา 2557

สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ที่จะทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2557
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หมายเหตุ :
1. เอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. (แบบคำขอกู้ยืมเงินที่พิมพ์จากระบบ e- Studentloan)
2. เอกสารแบบคำร้องขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557 ( เอกสาร กยศ.มร.พช. 8 แผ่น)

 
^ Back to Top