ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์ (สควค.) (เพิ่มเติม)
JUN
10
2014
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์ (สควค.) (เพิ่มเติม)
จำนวนคนดู : 4215

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท

สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษ

างวิทยาศาสตร์ (สควค.) (เพิ่มเติม)

ดูรายเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ดูรายเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 
^ Back to Top