ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
JUL
26
2014
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จำนวนคนดู : 3530
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าอยู่หอพัก ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น บัดนี้กองพัฒนานักศึกษา ได้พิจารราคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าพักในหอพักนักศึกษาแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ๑.ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗(เอกสาร๑) ๒.รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายใหม่๑(เอกสาร๒) และรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าพักในหอพักนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รายใหม่๒(เอกสาร๓) ๓.รายชื่อสำรองที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก รายเก่า (เอกสาร๔)
 
 
 
 
 
^ Back to Top