ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
AUG
1
2014
 
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
จำนวนคนดู : 3717
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ นักศึกษารายงานตัว เวลา ๐๗.๐๐ น. และเข้าร่วมกับคณะ เวลา ๑๓.๐๐ น.(แยกไปตามคณะ) ผู้ปกครองเข้าร่วมกับคณะ เวลา ๐๘.๐๐ น.(แยกไปตามคณะ) และเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
^ Back to Top