ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาค กศ.ปช. เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
AUG
1
2014
 
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาค กศ.ปช. เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
จำนวนคนดู : 3597
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาค กศ.ปช. เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (นักศึกษารายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ น)
 
^ Back to Top