ประกาศหน่วยงาน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดวันบันทึกค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan ของ กยศ. ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า เคยทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
AUG
13
2014
 
ประกาศหน่วยงาน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดวันบันทึกค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan ของ กยศ. ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า เคยทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จำนวนคนดู : 4648
ประกาศหน่วยงาน กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดวันบันทึกค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan ของ กยศ. ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า เคยทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันนี้ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ อ่านรายละเอียดประกาศฯ ได้ที่ เอกสาร๑(ข้างล่าง) ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ เอกสาร๒(ข้างล่าง) หมายเหตุ : ตรวจสอบรายชื่อก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอน กรณีที่นักศึกษาส่งเอกสารแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีรายชื่อให้นักศึกษาติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รายเก่าเคยทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) รอบเพิ่มเติม เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อนุมัติวงเงินจัดสรรของผู้กู้ยืมรายเก่าไม่เพียงพอต่อความประสงค์ขอกู้ยืมของนักศึกษา
 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
       
 
 
 
^ Back to Top