ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษา ทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
AUG
29
2014
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษา ทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
จำนวนคนดู : 4021
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษา ทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมแนบเอกสาร บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หน่วยทุนนักศึกษา ห้อง ๖ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หมายเหตุ : ๑.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษา ทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดได้ที่ เอกสาร๑ ๒.ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่ เอกสาร2
 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
       
 
 
^ Back to Top