กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖
SEP.
1
2014
 
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖
จำนวนคนดู : 5895
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณณ์ ได้รับหนังสือแจ้งหมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯ เรื่อง กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอแจ้งกำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังนี้ ๑.กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ ๑๗, ๑๘ และ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ๒.กำหรดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จดหมายแจ้งบัณฑิต ใบจองชุดครุย และใบจองรถบัสปรับอากาศ ดาวน์โหลดได้ที่ (เอกสาร1)
 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top