ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เร
SEP.
8
2014
 
ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เร
จำนวนคนดู : 4463

ประกาศ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว
(รอบเพิ่มเติม)

รายละเอียด ดังเอกสารแนบต่อไปนี้
๑.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ฯ ดาวโหลดเอกสารได้ที่
(เอกสาร1)

๒.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ผู้กู้ยืมรายเก่า (ทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรียบร้อยแล้ว) รอบเพิ่มเติม ฯ ดูรายชื่อได้ที่ (เอกสาร2)

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloanของ กยศ.
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
(ขั้นตอนการบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้)

หมายเหตุ : หากนักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ไม่ดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan ของ กยศ. ตามวันดังกล่าวข้างต้น จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการทำเรื่องกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นักศึกษาจะต้องดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเอง ตามปฏิทินวิชาการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกประการ

 
    เอกสาร 1
    เอกสาร 2
       
^ Back to Top