มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนพิธีเปิดกีฬา “ศรีเพชรเกมส์”
NOV
16
2012
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนพิธีเปิดกีฬา “ศรีเพชรเกมส์”
จำนวนคนดู : 3689

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนพิธีเปิดกีฬา “ศรีเพชรเกมส์”

             ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ผศ.กิต  บุญเอก  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 25 “ศรีเพชรเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2555   ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน
            โดยในที่ประชุม คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้รายงานถึงการเตรียมความพร้อม และความคืบหน้าในการเตรียมงาน  ซึ่งแต่ละฝ่ายยืนยันว่ามีความพร้อมเป็นอย่างมาก  ทั้งด้านสถานที่  และการอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกทั้งยังเน้นเรื่องความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติเป็นสำคัญอีกด้วย
            นอกจากนี้ยังเปิดบริการหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ใหม่ไว้บริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 3 หมายเลข  ได้แก่  ฝ่ายเลขานุการ (กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 084-5779655 , 082-1640944  และที่ศูนย์สื่อมวลชน Press  Center  082-1640933   
 
 
 
 
 
 
 
 
^ Back to Top