ประกาศฯ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง วิชาการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘) จำนวน ๑ อัตรา
MAY
28
2015
 
ประกาศฯ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง วิชาการ (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘) จำนวน ๑ อัตรา
จำนวนคนดู : 4020

ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวน  ๑  อัตรา

รายละเอียดประกาศรับสมัคร และ แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอโอน

 
^ Back to Top