ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
JUN
12
2015
 
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
จำนวนคนดู : 6885

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบคัดเลือก นำรูปถ่ายขนาด ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ๑ รูป มารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ภายใน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ งานการเจ้าหน้าที่(สถานที่รับสมัคร)

ประกาศรายชื่อ

 
^ Back to Top