newประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑๑ อัตรา
NOV
17
2015
 
newประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑๑ อัตรา
จำนวนคนดู : 6122
newประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน  ๑๑ อัตรา
 
^ Back to Top