ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
MAR
6
2018
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
จำนวนคนดู : 1747

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ       และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๕ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๓๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

 

                    บัดนี้  หมดเขตรับสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ  และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ

ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุ   และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top