ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
MAR
8
2018
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
จำนวนคนดู : 1352

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ สายวิชาการ ระดับตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑๑ อัตรา ลงวันที่ ๒๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

 

                    บัดนี้  หมดเขตการรับสมัครคัดเลือกฯ ตามประกาศ  และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติ   ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือก      ในวันอาทิตย์ที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top