ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง บุคลากร และตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
OCT
17
2013
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง บุคลากร และตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวนคนดู : 4051

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เวลา

สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่  ๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตำแหน่ง บุคลากร  และตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top