ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
NOV
1
2014
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จำนวนคนดู : 3926

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  อาคารช่ออินทนิล

 
    เอกสาร 1
       
^ Back to Top