หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ย้อนกลับ
ชื่อผู้ใช้งาน สถานที่ใช้งาน หมายเลข Analog หมายเลข Voip สายตรง
ภาคจิตวิทยาคณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร13)ชั้น1 2305 8103
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ชั้น4 อาคาร คณะครุศาสตร์ ใหม่ ชั้น 4 8119
รองคณบดีคณะครูศาสตร์ฝ่ายวิจัย อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12)ชั้น1 2205
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12) 2203
ห้องพักอาจารย์ คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร13)ชั้น2 2307 8104
ห้องพักอาจารย์ปฐมวัย อาคารศูนย์เด็กเล็ก 2401 8105
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร13)ชั้น2 2304 8107
ห้องหลักสูตรคณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร13)ชั้น1 2303
ห้องเทคโนฯ คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12) 2201 8113 056-717147
แฟ็ก สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12)ชั้น1 2306 8112 056-717147
คณบดี คณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12)ชั้น1 2301 8100(cam) 056-717143
งานการเงิน ครุศาสตร์ (แวว) สำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 8122
งานบุคลากร ครุศาสตร์ (ตุ้ย) สำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 8121
งานประกันคุณภาพ ครุศาสตร์ (วอ) สำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 8112
งานพัสดุ ครุศาสตร์ (พี่หน่อย) สำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 8110
งานวิชาการ ครุศาสตร์ (พี่อ้อน) สำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 8111
งานแนะแนว อาคารครุศาสตร์ (อาคาร 13) 2310 8102
ภาวิชาวิทยาศาสตร์ อาคารครุศาสตร์ใหม่ ชั้น 4 8120
รองคณบดีคณครุศาสตร์ (อ.สุเทพ ธรรมะตระกูล) สำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 8109
ศุนย์ เด็กเล็ก อาคารศูนย์เด็กเล็ก 8106 056-717127
สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12)ชั้น1 2302 8114
หัวหน้าสำนักงาน ครุศาสตร์ (พี่พร) สำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 8115
หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร คณะครุศาสตร์ (อาคาร12)ชั้น1 2302 8115 056-717145
ห้องวิทฯ - คณิตฯ คณะครุศาสตร์ 2308 8116
โรงยิมส์ใหม่ โรงยิมส์ใหม่ 8101
โรงยิมเก่าชั้น ๅ (อ.วัฒนา) โรงยิมเก่าชั้น 1 8118
^ Back to Top