ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ลำดับ
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้ชม
1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
2020-07-31 15:54:00
50
2
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
2020-07-31 15:50:00
52
3
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
2020-06-30 15:37:00
56
4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน 2563
2020-06-30 16:11:00
59
5
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
2020-05-31 10:44:00
315
6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
2020-05-31 10:44:00
355
7
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
2020-04-18 10:43:00
414
8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนเมษายน 2563
2020-04-30 10:43:00
375
9
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
2020-03-31 10:42:00
337
10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมีนาคม 2563
2020-03-31 10:42:00
327
11
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2020-02-28 10:41:00
293
12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2020-02-28 10:41:00
305
13
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
2020-01-31 10:40:00
345
14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2563
2020-01-31 10:40:00
290
15
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
2019-12-27 10:39:00
284
16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาคม 2562
2019-12-27 10:39:00
205
17
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
2019-11-30 10:38:00
223
18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
2019-11-30 10:38:00
417
19
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
2019-10-31 10:37:00
272
20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2562
2019-10-31 10:35:00
201
21
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
2019-09-30 10:35:00
242
22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน 2562
2019-09-30 10:34:00
219
23
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
2019-08-31 10:34:00
357
24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนสิงหาคม 2562
2019-08-31 10:33:00
382
25
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
2019-07-31 10:33:00
392
26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
2019-07-31 10:32:00
338
27
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
2019-06-30 10:32:00
242
28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน 2562
2019-06-30 10:31:00
208
29
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
2019-05-31 10:31:00
338
30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
2019-05-31 10:30:00
302
31
รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2020-05-20 10:36:00
214
32
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2019-10-11 10:30:00
228
33
รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2019-05-10 15:40:00
412
34
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
2019-04-30 16:00:00
481
35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนเมษายน 2562
2019-04-30 16:00:00
407
36
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
2019-03-31 16:00:00
409
37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมีนาคม 2562
2019-03-31 16:00:00
424
38
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
2019-02-28 16:00:00
308
39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
2019-02-28 16:00:00
266
40
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
2019-01-31 16:00:00
267
41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2562
2019-01-31 16:00:00
258
42
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
2018-12-31 16:00:00
269
43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาคม 2561
2018-12-31 16:00:00
267
44
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
2018-11-30 16:00:00
240
45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
2018-11-30 16:00:00
245
46
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
2018-10-31 16:00:00
254
47
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2561
2018-10-30 16:00:00
281
48
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
2017-10-12 15:00:00
1432
49
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2017-01-18 15:08:00
3825
50
รายงานผลการซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
2016-07-25 13:51:00
4725
51
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
2015-10-02 14:00:00
4734
^ Back to Top