ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ลำดับ
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้ชม
1
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
2020-05-31 10:44:00
257
2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
2020-05-31 10:44:00
298
3
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
2020-04-18 10:43:00
359
4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนเมษายน 2563
2020-04-30 10:43:00
323
5
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
2020-03-31 10:42:00
286
6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมีนาคม 2563
2020-03-31 10:42:00
275
7
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2020-02-28 10:41:00
244
8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2020-02-28 10:41:00
252
9
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
2020-01-31 10:40:00
297
10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2563
2020-01-31 10:40:00
246
11
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
2019-12-27 10:39:00
241
12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาคม 2562
2019-12-27 10:39:00
154
13
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
2019-11-30 10:38:00
175
14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
2019-11-30 10:38:00
369
15
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
2019-10-31 10:37:00
220
16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2562
2019-10-31 10:35:00
152
17
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
2019-09-30 10:35:00
192
18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน 2562
2019-09-30 10:34:00
172
19
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
2019-08-31 10:34:00
313
20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนสิงหาคม 2562
2019-08-31 10:33:00
333
21
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
2019-07-31 10:33:00
341
22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
2019-07-31 10:32:00
291
23
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
2019-06-30 10:32:00
183
24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมิถุนายน 2562
2019-06-30 10:31:00
160
25
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
2019-05-31 10:31:00
291
26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
2019-05-31 10:30:00
260
27
รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
2020-05-20 10:36:00
156
28
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2019-10-11 10:30:00
168
29
รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
2019-05-10 15:40:00
357
30
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
2019-04-30 16:00:00
423
31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนเมษายน 2562
2019-04-30 16:00:00
355
32
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
2019-03-31 16:00:00
363
33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมีนาคม 2562
2019-03-31 16:00:00
381
34
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
2019-02-28 16:00:00
260
35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
2019-02-28 16:00:00
210
36
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
2019-01-31 16:00:00
218
37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนมกราคม 2562
2019-01-31 16:00:00
209
38
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
2018-12-31 16:00:00
218
39
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนธันวาคม 2561
2018-12-31 16:00:00
218
40
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
2018-11-30 16:00:00
193
41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
2018-11-30 16:00:00
201
42
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
2018-10-31 16:00:00
210
43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2561
2018-10-30 16:00:00
225
44
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
2017-10-12 15:00:00
1366
45
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2017-01-18 15:08:00
3780
46
รายงานผลการซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
2016-07-25 13:51:00
4652
47
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
2015-10-02 14:00:00
4667
^ Back to Top