ข้อสั่งการ ในการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ข้อสั่งการ ในการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อสั่งการ ในการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ประกาศ: 12 ธันวาคม 2561 ผู้อ่าน: 664
^ Back to Top