ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โครงการสมรรถนะอาชีพนักวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
โพสต์เมื่อ  27 มี.ค. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 130

PCRU NEWs : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบูรณ์ จัดโครงการสมรรถนะอาชีพนักวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

>วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสมรรถนะอาชีพนักวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2567 ถึง 10 สิงหาคม 2567 ให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณกร โท้ประยูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 42 คน

*******************************************************

www.pcru.ac.th #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี : ข่าว/ภาพ

https://www.facebook.com/prpcru #งานประชาสัมพันธ์ PCRU

27 มีนาคม 2567