ข่าวกิจกรรมมหาวิทยาลัยทั้งหมด
ลำดับ หัวข้อข่าว การโพส
1
การพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 พ.ค. 2567
ผู้ชม:11
2
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:25 พ.ค. 2567
ผู้ชม:29
3
ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:25 พ.ค. 2567
ผู้ชม:13
4
เปิดรับนักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทย
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:25 พ.ค. 2567
ผู้ชม:29
5
การจัดทำหลักสูตรและการรับนักศึกษา เชิงรุก เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:25 พ.ค. 2567
ผู้ชม:11
6
สนับสนุนล่ามแปลภาษาให้จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:25 พ.ค. 2567
ผู้ชม:9
7
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ทรงคุณวุฒิสภาการพยาบาล
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:25 พ.ค. 2567
ผู้ชม:14
8
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้นำนักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน คนราชภัฏ ครั้งที่ 1 “Rajabhat Young Leadership Program 2024”
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:25 พ.ค. 2567
ผู้ชม:4
9
PCRU NEWs: Big Cleaning Day มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (วันที่ 2)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:15 พ.ค. 2567
ผู้ชม:75
10
big cleaning day
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 พ.ค. 2567
ผู้ชม:77
11
ประชุมผู้บริหารนัดพิเศษ สรุปความเสียหายจากวาตภัย
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 พ.ค. 2567
ผู้ชม:79
12
big cleaning day มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 พ.ค. 2567
ผู้ชม:71
13
ตรวจประเมินเพื่อรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยระดับปริญญาตรี
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:13 พ.ค. 2567
ผู้ชม:162
14
อบรมพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:13 พ.ค. 2567
ผู้ชม:67
15
พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ โครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าอินทนิล Intanin Seedling Incubation Project (รับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 48) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:9 พ.ค. 2567
ผู้ชม:63
16
พิธีสักการะองค์พ่อขุนผาเมืองและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:9 พ.ค. 2567
ผู้ชม:57
17
ร่วมพิธีวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 36 ครบรอบปีที่ 40
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:9 พ.ค. 2567
ผู้ชม:51
18
Intanin Seedling Incubation Project รับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 48
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 พ.ค. 2567
ผู้ชม:58
19
ประมวลภาพ กิจกรรมรับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 48
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 พ.ค. 2567
ผู้ชม:54
20
อบรม AUN-QA ให้บุคลากรสายวิชาการ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 พ.ค. 2567
ผู้ชม:53
21
“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และจัดประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 พ.ค. 2567
ผู้ชม:31
22
Intanin Seedling Incubation Project (รับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 48)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:6 พ.ค. 2567
ผู้ชม:59
23
รับการตรวจประเมินรับรองสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 พ.ค. 2567
ผู้ชม:52
24
โครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าอินทนิล
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 พ.ค. 2567
ผู้ชม:64
25
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักสื่อความหมายการท่องเที่ยวท้องถิ่นศรีเทพมรดกโลก
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 พ.ค. 2567
ผู้ชม:36
26
โครงการ Easy English for PCRU Staff เพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของบุคลากร
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 พ.ค. 2567
ผู้ชม:39
27
อบรมเชิงปฏิบัติการ Re skills & Up skills ทักษะวิศวกรสังคม เทคนิคการใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมเพื่อสร้างนวัตกรรม และพัฒนาทักษะ Facilitator & Coaching
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 เม.ย. 2567
ผู้ชม:94
28
บรรยากาศ การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 วันที่ 2
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:27 เม.ย. 2567
ผู้ชม:68
29
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:27 เม.ย. 2567
ผู้ชม:56
30
บรรยากาศ การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 เม.ย. 2567
ผู้ชม:64
31
เตรียมจัดงาน “เพชรบูรณ์ยาหม้อใหญ่ พัฒนาสมุนไพรสู่ยา – อาหาร - เครื่องสำอาง “PCRU : WORLD KITCHEN 2024
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 เม.ย. 2567
ผู้ชม:52
32
กำหนดเปิดภาคเรียน (ภาคปกติ) ที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 เม.ย. 2567
ผู้ชม:104
33
เปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง( A.T.C.)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 เม.ย. 2567
ผู้ชม:75
34
พิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 เม.ย. 2567
ผู้ชม:38
35
เปิดรับสมัครนักศึกษา 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 เม.ย. 2567
ผู้ชม:147
36
ให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 เม.ย. 2567
ผู้ชม:216
37
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:10 เม.ย. 2567
ผู้ชม:65
38
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA) AUN-QA)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 เม.ย. 2567
ผู้ชม:118
39
อธิการบดี มรภ.พช. นำผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 เม.ย. 2567
ผู้ชม:108
40
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.เชียงราย
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 เม.ย. 2567
ผู้ชม:56
41
โครงการปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 เม.ย. 2567
ผู้ชม:103
42
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 เม.ย. 2567
ผู้ชม:53
43
ต้อนรับ คณะผู้บริหาร มรภ.ลำปาง
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 เม.ย. 2567
ผู้ชม:48
44
ร่วมเชียร์นักกีฬา มรภ.เพชรบูรณ์ ร่วมชิงแชมป์ศึกตะกร้อประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 เม.ย. 2567
ผู้ชม:65
45
รับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:1 เม.ย. 2567
ผู้ชม:210
46
ตรวจประเมินสถาบันการศึกษาใหม่ จากสถาบันพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:1 เม.ย. 2567
ผู้ชม:56
47
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำ และกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:1 เม.ย. 2567
ผู้ชม:69
48
มรภ.พช ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ร่วมเป็น สว.: จุดเปลี่ยนไทย 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:1 เม.ย. 2567
ผู้ชม:52
49
โครงการสมรรถนะอาชีพนักวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:27 มี.ค. 2567
ผู้ชม:131
50
โครงการปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 มี.ค. 2567
ผู้ชม:714
51
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 มี.ค. 2567
ผู้ชม:58
52
โครงการนักออกแบบสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 มี.ค. 2567
ผู้ชม:73
53
เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 มี.ค. 2567
ผู้ชม:437
54
ติดตามและตรวจสอบโครงการโซลาร์ รูฟท๊อป (Solar Rooftop) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 มี.ค. 2567
ผู้ชม:76
55
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 มี.ค. 2567
ผู้ชม:64
56
การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจับระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 24
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 มี.ค. 2567
ผู้ชม:84
57
“อินนนิล” ดอกไม้ประจำ มรภ.พช
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:20 มี.ค. 2567
ผู้ชม:175
58
ด่วน รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:20 มี.ค. 2567
ผู้ชม:262
59
ประชุม กบ.นัดพิเศษ 2567
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:20 มี.ค. 2567
ผู้ชม:167
60
สำนักวิทยฯ มรภ.เพชรบูณ์ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 มี.ค. 2567
ผู้ชม:87
61
ประชุมเตรียมจัดงาน “เพชรบูรณ์ยาหม้อใหญ่ พัฒนาสมุนไพรสู่ยา – อาหาร - เครื่องสำอาง “PCRU : WORLD KITCHEN 2024
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 มี.ค. 2567
ผู้ชม:84
62
กำหนดเปิดภาคเรียน (ภาคปกติ) ที่ 1/2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 มี.ค. 2567
ผู้ชม:354
63
พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 มี.ค. 2567
ผู้ชม:48
64
ผู้บริหาร มรภ.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 มี.ค. 2567
ผู้ชม:75
65
เตรียมจัดงาน “เพชรบูรณ์ยาหม้อใหญ่ พัฒนาสมุนไพรสู่ยา – อาหาร - เครื่องสำอาง “PCRU : WORLD KITCHEN 2024
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:12 มี.ค. 2567
ผู้ชม:102
66
มรภ.เพชรบูรณ์ ร่วม MOU การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครู
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:11 มี.ค. 2567
ผู้ชม:110
67
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครุนิพนธ์ ประจำปี 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:11 มี.ค. 2567
ผู้ชม:88
68
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 มี.ค. 2567
ผู้ชม:143
69
ผู้บริหาร มรภ.เพชรบูรณ์ ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานจัดการศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาลัยนานาชาติชลบุรีศรีเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 มี.ค. 2567
ผู้ชม:193
70
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำบุญสำนักงานใหม่ และทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อใช้ในการพัฒนากีฬาของจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 มี.ค. 2567
ผู้ชม:104
71
โครงการมหาวิทยาลัยโปร่งใสบัณฑิตไม่โกง และวันเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:7 มี.ค. 2567
ผู้ชม:84
72
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:7 มี.ค. 2567
ผู้ชม:76
73
โครงการเชิดชูเกียรติ และพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 มี.ค. 2567
ผู้ชม:87
74
HUNTED ภาพยนต์สั้นจากนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มรภ.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 มี.ค. 2567
ผู้ชม:89
75
โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 มี.ค. 2567
ผู้ชม:87
76
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ”
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 มี.ค. 2567
ผู้ชม:76
77
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 มี.ค. 2567
ผู้ชม:78
78
ภาษาอังกฤษ มรภ.เพชรบูรณ์ เปิดฉายภาพยนตร์สั้น แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 มี.ค. 2567
ผู้ชม:53
79
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมหารือ แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 ก.พ. 2567
ผู้ชม:82
80
โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนบทความทางวิชาการ และจัดบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 17 แห่ง
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:27 ก.พ. 2567
ผู้ชม:93
81
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 1 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:27 ก.พ. 2567
ผู้ชม:91
82
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมสถาบันภาษา ศูนย์สอบ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:27 ก.พ. 2567
ผู้ชม:71
83
พิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:27 ก.พ. 2567
ผู้ชม:111
84
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ศาสตร์สีสาดศิลป์" เผยแพร่ผลงานศิลปะของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:27 ก.พ. 2567
ผู้ชม:76
85
อธิการบดี มรภ.พช. พร้อมด้วย บุคลากร นักศึกษา รวมพลังแสดงความจงรักภักดี แด่ กรมสมเด็จพระเทพฯ เปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:21 ก.พ. 2567
ผู้ชม:82
86
ร่วมวางแนวทางมาตรการป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการศึกษา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:21 ก.พ. 2567
ผู้ชม:82
87
โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ก.พ. 2567
ผู้ชม:106
88
นิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ก.พ. 2567
ผู้ชม:76
89
คณะวิทยฯ เปิดบรรยาย พิเศษ "การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น"
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ก.พ. 2567
ผู้ชม:71
90
อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ หอศิลป์ เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แลนด์มาร์ค แห่งใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ก.พ. 2567
ผู้ชม:75
91
บรรยากาศ สนามสอบ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 ณ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 2
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ก.พ. 2567
ผู้ชม:68
92
อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูปเข็มเหล็ก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:16 ก.พ. 2567
ผู้ชม:73
93
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ" ครั้งที่ 11
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:15 ก.พ. 2567
ผู้ชม:82
94
โครงการเผยแพร่วัฒนธรรม ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน Chinese New Year Parade 2024 ระหว่างวันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:15 ก.พ. 2567
ผู้ชม:80
95
มรภ.เพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:15 ก.พ. 2567
ผู้ชม:93
96
PCRU MARKET ช๊อป ชิม ชิลล์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:9 ก.พ. 2567
ผู้ชม:132
97
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ก.พ. 2567
ผู้ชม:113
98
ขอเชิญร่วมงาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ก.พ. 2567
ผู้ชม:133
99
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง มรภ.เพชรบูรณ์ เตรียมเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ณ เขต บริหารพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:6 ก.พ. 2567
ผู้ชม:114
100
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย รวมเดินแบบชุดผ้าไทยในงาน “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เหล่าไทเพชรบูรณ์” งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 ก.พ. 2567
ผู้ชม:141
101
พิธีปิดโครงการค่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คนของพระราชา อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 36 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 ก.พ. 2567
ผู้ชม:105
102
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสนามจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:2 ก.พ. 2567
ผู้ชม:134
103
ผู้บริหาร มรภ.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:2 ก.พ. 2567
ผู้ชม:91
104
ผู้บริหาร มรภ.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:2 ก.พ. 2567
ผู้ชม:71
105
ผู้บริหาร มรภ.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:2 ก.พ. 2567
ผู้ชม:98
106
เตรียมจัดงาน “เพชรบูรณ์ยาหม้อใหญ่ พัฒนาสมุนไพรสู่ยา – อาหาร - เครื่องสำอาง “PCRU : The University of Herbal Pot of Medicine – Food – Cosmetic”
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:1 ก.พ. 2567
ผู้ชม:133
107
โครงการค่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คนของพระราชา อาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 36
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:1 ก.พ. 2567
ผู้ชม:112
108
สาขาวิชาชีววิทยาร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:1 ก.พ. 2567
ผู้ชม:106
109
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปี พ.ศ 2567 (ครั้งที่ 1)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:30 ม.ค. 2567
ผู้ชม:106
110
ผู้บริหาร มรภ.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในงานมะขามหวานนครบาล เพชรบูรณ์ ประจำปี 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:29 ม.ค. 2567
ผู้ชม:121
111
ผู้บริหาร มรภ.เพชรบูรณ์ ร่วมเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:29 ม.ค. 2567
ผู้ชม:130
112
มรภ.เพชรบูรณ์ ร่วมงานมหกรรมสุขภาพดีที่เพชรบูรณ์ (Good Health @Phetchabun )
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:29 ม.ค. 2567
ผู้ชม:80
113
มรภ.เพชรบูรณ์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:29 ม.ค. 2567
ผู้ชม:116
114
สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมประกอบธุรกิจรายใหม่ กิจกรรมสร้างความตระหนัก-จิตวิญญาณผู้ประกอบการ “กิจกรรมอมรมการเขียนแผนธุรกิจและประกวดแผนธุรกิจ”
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:29 ม.ค. 2567
ผู้ชม:84
115
พิธีการบำเพ็ญกุศล พระพรหมวชิราลังการ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:29 ม.ค. 2567
ผู้ชม:93
116
แผนที่แสดงเส้นทางเดินรถ และเส้นทางปิด ในวันที่ 30 มกราคม 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:29 ม.ค. 2567
ผู้ชม:102
117
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ สนับสนุนวิทยากร และนักศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:24 ม.ค. 2567
ผู้ชม:85
118
กำกับติดตามการดำเนินงานหน่วยงานรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 ม.ค. 2567
ผู้ชม:78
119
ร่วมประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 ม.ค. 2567
ผู้ชม:108
120
นักกีฬาทีมชาติไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการในนามทีมชาติไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การแข่งขันกรีฑา 100 เมตรและ 200 เมตร T44
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 ม.ค. 2567
ผู้ชม:324
121
นักศึกษาสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการนานาชาติ Thailand 2024 2nd Nakhon Ratchasima International Para Athletics
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 ม.ค. 2567
ผู้ชม:99
122
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะกรรมโครงการ “สร้าง เสริม สุข” และแนะนำการทำงานศูนย์การเรียนรู้ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลงานสุขภาวะองค์กรสู่สังคมรอบข้างโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 ม.ค. 2567
ผู้ชม:82
123
มรภ.เพชรบูรณ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ม.ค. 2567
ผู้ชม:135
124
ตัวแทนเยาวชนไทยในการเข้าร่วมโครงการ Asia Youth International United Nations 13 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ม.ค. 2567
ผู้ชม:115
125
ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ม.ค. 2567
ผู้ชม:82
126
MOU ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ม.ค. 2567
ผู้ชม:117
127
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ “เวียงพิงค์เกมส์” ครั้งที่ 33
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ม.ค. 2567
ผู้ชม:432
128
ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเครือข่ายสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ณ เมืองปักกิ่ง และเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน” ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2567
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:17 ม.ค. 2567
ผู้ชม:105
129
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:6 ม.ค. 2567
ผู้ชม:168
130
MOU ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:6 ม.ค. 2567
ผู้ชม:150
131
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:6 ม.ค. 2567
ผู้ชม:126
132
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:25 ธ.ค. 2566
ผู้ชม:146
133
คลิปวิดีโอพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ธ.ค. 2566
ผู้ชม:163
134
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ธ.ค. 2566
ผู้ชม:178
135
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มรภ.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ธ.ค. 2566
ผู้ชม:227
136
ขอแสดงความยินดี และ ยินดีต้อนรับ มหาบัณฑิต และบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:12 ธ.ค. 2566
ผู้ชม:4481
137
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:12 ธ.ค. 2566
ผู้ชม:243
138
Congratulations PCRU ประมวลภาพบรรยากาศการฝึกซ้อม บัณฑิต
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:12 ธ.ค. 2566
ผู้ชม:140
139
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:9 ธ.ค. 2566
ผู้ชม:218
140
ประมวลภาพ "ราชภัฏ รัน แอท เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1"
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 ธ.ค. 2566
ผู้ชม:145
141
Wonderlandดินแดนเกษตรศาสตร์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 ธ.ค. 2566
ผู้ชม:150
142
ขอเชิญชม ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 ธ.ค. 2566
ผู้ชม:192
143
ผู้บริหาร มรภ.เพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับ คณะติดตามผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 ธ.ค. 2566
ผู้ชม:162
144
ประมวลภาพกิจกรรมราชภัฏ 50 ปี Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 พ.ย. 2566
ผู้ชม:394
145
เปิดกิจกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้โครงการราชภัฏ 50 ปี Think Global Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ในงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 พ.ย. 2566
ผู้ชม:453
146
แผนผังการจัดกิจกรรมงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:9 พ.ย. 2566
ผู้ชม:511
147
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 พ.ย. 2566
ผู้ชม:273
148
เปิดรับสมัตร เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ในงานฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 พ.ย. 2566
ผู้ชม:386
149
ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 พ.ย. 2566
ผู้ชม:513
150
เปิดศูนย์บริการให้ความรู้ รถไฟฟ้า EV
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 ต.ค. 2566
ผู้ชม:268
151
พิธีรำถวายองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 ต.ค. 2566
ผู้ชม:409
152
ปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด !! ในงานฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ต.ค. 2566
ผู้ชม:249
153
บุคลากร สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล "พระองค์ภา"
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ต.ค. 2566
ผู้ชม:250
154
ขอเชิญทุกท่านร่วมสั่งจอง เหรียญดี สวย คม พิธีดัง อนาคตไกล ด้านหน้าพระพุทธมหาธรรมราชา ด้านหลังพ่อขุนผาเมือง
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ต.ค. 2566
ผู้ชม:282
155
งานเลี้ยงคืนสู่เหย้าชาวราชภัฏเพชรบูรณ์ "อินทนิลรวมช่อ ครั้งที่ 1"
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 ต.ค. 2566
ผู้ชม:498
156
เชิญสั่งจองวัตถุมงคล เหรียญที่ระลึก ฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 ต.ค. 2566
ผู้ชม:379
157
ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ลานปรางค์ศรีเทพ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 ก.ย. 2566
ผู้ชม:393
158
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์"
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 ก.ย. 2566
ผู้ชม:936
159
โครงการเตรียมความพร้อมแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 ก.ย. 2566
ผู้ชม:202
160
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่พบหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอบึงสามพัน
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 ก.ย. 2566
ผู้ชม:259
161
ขอแสดงความยินดี กับการขึ้นทะเบียน 'เมืองโบราณศรีเทพ' เป็นมรดกโลก
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 ก.ย. 2566
ผู้ชม:385
162
คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับและมอบของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายจากธรรมชาติ Eco - Printing แก่พลอากาศเอกสมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 และรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจฯ
ผู้โพส:บุศรินทร์ พลพันธ์
วันที่:11 ก.ย. 2566
ผู้ชม:339
163
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่พบหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น อำเภอวังโป่ง
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:7 ก.ย. 2566
ผู้ชม:311
164
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานราชภัฏแฟร์ ครั้งที่ 2
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:7 ก.ย. 2566
ผู้ชม:554
165
ร่วมงานแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:7 ก.ย. 2566
ผู้ชม:353
166
พิธีรับเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 ส.ค. 2566
ผู้ชม:271
167
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่พบหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น อำเภอศรีเทพ เพื่อประชุมวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 ส.ค. 2566
ผู้ชม:377
168
pcru unity mall มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:16 ส.ค. 2566
ผู้ชม:195
169
นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกรีฑา 200 เมตรชาย t44 น ในการแข่งขันกีฬากรีฑาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พศ.2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:16 ส.ค. 2566
ผู้ชม:351
170
ขอเชิญผู้ที่สนใจ ซื้อเข็มที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:16 ส.ค. 2566
ผู้ชม:196
171
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ MOU กับ Beijing Yinglu Education Technology Co., Ltd., People's Republic of China
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:16 ส.ค. 2566
ผู้ชม:181
172
รายการ PCRU CHANNEL ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นอำเภอเขาค้อ เพื่อประชุมวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:7 ส.ค. 2566
ผู้ชม:187
173
มหกรรมกีฬาคนพิการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:7 ส.ค. 2566
ผู้ชม:393
174
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:7 ส.ค. 2566
ผู้ชม:225
175
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2567 สมัครได้แล้ววันนี้
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:7 ส.ค. 2566
ผู้ชม:9380
176
เปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมภาคประชาชน เพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ตามแนวสันติวิธี:เขตภาคเหนือตอนล่างฯ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:7 ส.ค. 2566
ผู้ชม:130
177
ผู้บริหาร ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่พบหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น อำเภอเขาค้อ เพื่อประชุมวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:7 ส.ค. 2566
ผู้ชม:183
178
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:25 ก.ค. 2566
ผู้ชม:210
179
เชิญร่วมงานแถลงข่าว 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:25 ก.ค. 2566
ผู้ชม:331
180
พิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือ ประจำปี 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:25 ก.ค. 2566
ผู้ชม:150
181
ขอเชิญผู้ที่สนใจ ซื้อเข็มที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:25 ก.ค. 2566
ผู้ชม:241
182
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:25 ก.ค. 2566
ผู้ชม:194
183
ร่วมพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 กิจกรรม : เสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติด้วยมิติทางศาสนา “คนเพชรบูรณ์ รักชาติ รักถิ่น”
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:25 ก.ค. 2566
ผู้ชม:163
184
การประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการแสงสว่าง และโรงผลิตน้ำอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วย Internet of Thing
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:25 ก.ค. 2566
ผู้ชม:130
185
มรภ.เพชรบูรณ์ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระพรหมวชิราลังการ (ชลอ กิตติสาโร)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ก.ค. 2566
ผู้ชม:263
186
“ลานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566”
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ก.ค. 2566
ผู้ชม:487
187
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green office)”
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:17 ก.ค. 2566
ผู้ชม:165
188
รภ.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในการบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:17 ก.ค. 2566
ผู้ชม:152
189
พิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา กตัญญุตา บูชาบูรพาจารย์"
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:17 ก.ค. 2566
ผู้ชม:201
190
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูนักวิจัยยุคใหม่
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:17 ก.ค. 2566
ผู้ชม:189
191
ถ้วยพระราชทาน รางวัลที่ 2 รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย / การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 ก.ค. 2566
ผู้ชม:192
192
ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ผู้โพส:บุศรินทร์ พลพันธ์
วันที่:12 ก.ค. 2566
ผู้ชม:199
193
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17- 19 สิงหาคม
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:11 ก.ค. 2566
ผู้ชม:1302
194
การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:11 ก.ค. 2566
ผู้ชม:215
195
ต้อนรับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 ก.ค. 2566
ผู้ชม:198
196
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 ก.ค. 2566
ผู้ชม:374
197
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยใช้หลักวิธีดําเนินการของ GLOBE และ กิจกรรมค่ายวิชาการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางด้าน เคมี และชีววิทยา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 มิ.ย. 2566
ผู้ชม:213
198
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์ simulator center Mate Park กรุงเทพมหานคร บริษัทโรงพยาบาลมหาชัยจำกัด(มหาชน)กรุงเทพมหานคร
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 มิ.ย. 2566
ผู้ชม:337
199
การวิพากษ์หลักสูตร(ภายนอก) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 มิ.ย. 2566
ผู้ชม:225
200
โครงการจิตอาสานักศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษารวมพลังบำเพ็ญประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 มิ.ย. 2566
ผู้ชม:192
201
ร่วมบริจาคโลหิต
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 มิ.ย. 2566
ผู้ชม:161
202
พบผู้บริหาร ม.ขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 มิ.ย. 2566
ผู้ชม:721
203
โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:15 มิ.ย. 2566
ผู้ชม:514
204
MOU เพื่อร่วมมือด้านการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:15 มิ.ย. 2566
ผู้ชม:152
205
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ และมอบหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:12 มิ.ย. 2566
ผู้ชม:379
206
โครงการรับขวัญน้องใหม่ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:12 มิ.ย. 2566
ผู้ชม:189
207
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ หน่วยงานการศึกษา จังหวัดพิจิตร
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:31 พ.ค. 2566
ผู้ชม:234
208
รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 การแข่งขันจัดดอกไม้ “งานนวัตศิลป์ดอกไม้แบบไทยร่วมสมัย” ในหัวข้อ “Photo Flower Booths” ชิงถ้วยพระราชทาน
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:29 พ.ค. 2566
ผู้ชม:248
209
การเพาะและขยายพันธ์ุปลานิล (การแยกไข่)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 พ.ค. 2566
ผู้ชม:229
210
นักศึกษาสาขาพลศึกษาสุดเก่ง ตัวแทนทีมชาติไทย กีฬาตระก้อชิงแชมป์โลก
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 พ.ค. 2566
ผู้ชม:199
211
ผศ.จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม รับรางวัล “ราชภัฏคุณากร”
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 พ.ค. 2566
ผู้ชม:231
212
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการแข่งขันยูยิตสู ในกีฬาแห่งชาติ ภาค5 กำแพงเพชรเกมส์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 พ.ค. 2566
ผู้ชม:195
213
เส้นทางงานเดิน วิ่ง
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 พ.ค. 2566
ผู้ชม:462
214
สมัครกันเถอะ งานเดิน วิ่ง
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 พ.ค. 2566
ผู้ชม:307
215
พิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และช่างฝีมือประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:10 พ.ค. 2566
ผู้ชม:414
216
ขอเชิญรับบริการนวดเพื่อสุขภาพ ฟรี
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:9 พ.ค. 2566
ผู้ชม:470
217
ขยายแล้วตามคำเรียกร้อง!! ติวสุดปัง!! ขยายเวลาลงทะเบียน
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:2 พ.ค. 2566
ผู้ชม:247
218
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั้งยืน
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:2 พ.ค. 2566
ผู้ชม:271
219
เข้าพบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 เม.ย. 2566
ผู้ชม:260
220
กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 เม.ย. 2566
ผู้ชม:26409
221
ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในหัวข้อ "OH HO PCRU"
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 เม.ย. 2566
ผู้ชม:227
222
ระดับปริญญาโท รอบ "เพิ่มเติม" หมดเขต 27 เมษายน 2566 นี้
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 เม.ย. 2566
ผู้ชม:288
223
ขั้นตอนง่ายๆ ในการสมัครเรียนที่ >>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (PCRU)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 เม.ย. 2566
ผู้ชม:229
224
โครงการอบรมเตรียมความพร้อม (Up Skill Re Skill) เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 เม.ย. 2566
ผู้ชม:214
225
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 เม.ย. 2566
ผู้ชม:346
226
เข้าพบ ผอ. รพ. เพชรบูรณ์ ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษา คณะพยาบาล
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 เม.ย. 2566
ผู้ชม:377
227
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 มี.ค. 2566
ผู้ชม:238
228
(MOU) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และ/หรือพืชสมุนไพร สำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่น ๆ พ.ศ. 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 มี.ค. 2566
ผู้ชม:261
229
ฟุตบอล 7 คน 5 ทศวรรษ ราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 มี.ค. 2566
ผู้ชม:336
230
กิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 มี.ค. 2566
ผู้ชม:223
231
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตร OBE (Outcome-based Education) และการเตรียมความพร้อมสู่ AUN-QA”
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 มี.ค. 2566
ผู้ชม:387
232
กิจกรรมการแสดงสินค้าและบริการ โครงการ U2T for BCG PHETCHABUN 2023
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 มี.ค. 2566
ผู้ชม:192
233
รับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 มี.ค. 2566
ผู้ชม:191
234
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 มี.ค. 2566
ผู้ชม:327
235
อธิการบดีลงนามความร่วมมือ กับ มรภ.ภาคเหนือ 8 แห่ง
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:27 ก.พ. 2566
ผู้ชม:244
236
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนิทรรศการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครุนิพนธ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:24 ก.พ. 2566
ผู้ชม:373
237
หารือการทำความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนและรับนักศึกษาต่างชาติ ณ สปป.ลาว
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:24 ก.พ. 2566
ผู้ชม:272
238
การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 ก.พ. 2566
ผู้ชม:369
239
โครงการบันฑิตพันธุ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ก.พ. 2566
ผู้ชม:307
240
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ก.พ. 2566
ผู้ชม:246
241
โครงการอบรมประชุมชี้แจง และให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกรอบตำแหน่ง จำนวนตำแหน่งและการประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ (หัวหน้างาน) ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับต้น
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:17 ก.พ. 2566
ผู้ชม:231
242
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:17 ก.พ. 2566
ผู้ชม:911
243
กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 ก.พ. 2566
ผู้ชม:238
244
ต้อนรับ คณะผู้บริหาร จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 ก.พ. 2566
ผู้ชม:212
245
กำหนดกรอบการทำความร่วมมือขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของ กอ.รมน. และกองพลทหารม้าที่ 1
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 ก.พ. 2566
ผู้ชม:229
246
รับชมย้อนหลัง "วันคล้ายวันพระราชทานนามราชภัฏ" ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 ก.พ. 2566
ผู้ชม:196
247
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ก.พ. 2566
ผู้ชม:415
248
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและพลังใจประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 2
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ก.พ. 2566
ผู้ชม:271
249
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ถ้วยพระราชทานในการเเข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ก.พ. 2566
ผู้ชม:332
250
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ก.พ. 2566
ผู้ชม:308
251
เชิญร่วมกิจกรรม "วันคล้ายวันพระราชทานนามราชภัฏ"
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ก.พ. 2566
ผู้ชม:233
252
พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:30 ม.ค. 2566
ผู้ชม:314
253
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดการแสดงลานวัฒนธรรมสัญจร ในพิธีเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ วันแรก งดงาม ประทับใจ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:30 ม.ค. 2566
ผู้ชม:260
254
การแสดงลานวัฒนธรรมสัญจร ในพิธีเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:30 ม.ค. 2566
ผู้ชม:231
255
โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่ 1 สร้างวิศวกรสังคม” รุ่นที่ 1
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 ม.ค. 2566
ผู้ชม:567
256
กิจกรรม สาดสีสดใส สานสายใยชาวหอ สีสัน Colorful
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 ม.ค. 2566
ผู้ชม:278
257
จัดโครงการ ทำบุญขึ้นปีใหม่และประชุมนักศึกษาหอพัก
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 ม.ค. 2566
ผู้ชม:270
258
โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำหน่าย
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ม.ค. 2566
ผู้ชม:393
259
ร่วมถวายสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ม.ค. 2566
ผู้ชม:287
260
โครงการกิจกรรมดำเนินการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อกลุ่มเด็กและเยาวชน จ.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:13 ม.ค. 2566
ผู้ชม:272
261
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการส่งท้ายปีเก่าแบบวิถีไทยต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุทธ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:7 ม.ค. 2566
ผู้ชม:256
262
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:7 ม.ค. 2566
ผู้ชม:241
263
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดพิธีถวายพระพรเราเรื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาฯ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:7 ม.ค. 2566
ผู้ชม:235
264
ระชุมสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 ม.ค. 2566
ผู้ชม:237
265
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 ม.ค. 2566
ผู้ชม:241
266
ประมวลความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 ธ.ค. 2565
ผู้ชม:239
267
ประมวลภาพ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 ธ.ค. 2565
ผู้ชม:1650
268
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 ธ.ค. 2565
ผู้ชม:446
269
อธิการบดี ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 ธ.ค. 2565
ผู้ชม:695
270
ประมวลภาพพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 17 ธันวาคม 65
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ธ.ค. 2565
ผู้ชม:488
271
พิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 17 ธันวาคม 65
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ธ.ค. 2565
ผู้ชม:514
272
President's message for New Year’s 2023
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:16 ธ.ค. 2565
ผู้ชม:224
273
7th Petaling Jaya lnternational Folklore Festival 2022
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ธ.ค. 2565
ผู้ชม:350
274
ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ธ.ค. 2565
ผู้ชม:365
275
7 Petaling Jaya Internation Folklore Festival 2022
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:29 พ.ย. 2565
ผู้ชม:312
276
OPEN INNOVATION (ROAD SHOW) ภาคเหนือ ครั้งที่ 2
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:29 พ.ย. 2565
ผู้ชม:298
277
Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 3
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:29 พ.ย. 2565
ผู้ชม:376
278
งาน “Wonderland ดินแดนเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 3
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 พ.ย. 2565
ผู้ชม:371
279
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมปลูกต้นไม้
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 พ.ย. 2565
ผู้ชม:378
280
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ครั้งที่ 1/2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:15 พ.ย. 2565
ผู้ชม:540
281
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:10 พ.ย. 2565
ผู้ชม:1718
282
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาครู ของคณะครุศาสตร์ และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของคณะต่างๆ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 พ.ย. 2565
ผู้ชม:953
283
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ MOU กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบ้านระหาร ตกลงร่วมมือวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และ/หรือ พืชสมุนไพร สำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:1 พ.ย. 2565
ผู้ชม:669
284
มรภ.เพชรบูรณ์ รับมอบเกียรติบัตร  "โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ" (Healthy canteen)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 ต.ค. 2565
ผู้ชม:368
285
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอมรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเองภายนอก รอบสี่
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 ต.ค. 2565
ผู้ชม:405
286
อธิการบดี มรภ.พช. ประชุมชี้แจงเรื่องข้อบังคับการจ้างพนักงานประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 ต.ค. 2565
ผู้ชม:464
287
มรภ.พช. จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล PCRU CUP ครั้งที่ 1
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 ต.ค. 2565
ผู้ชม:593
288
อธิการบดี มรภ.พช. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 ต.ค. 2565
ผู้ชม:322
289
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:27 ต.ค. 2565
ผู้ชม:385
290
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 ต.ค. 2565
ผู้ชม:494
291
อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ พบ สสจ.เพชรบูรณ์ หารือโครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการใช้ประโยชน์พืชกัญชงและกัญชาทางการแพทย์ และเตรียมความพร้อมจัดตั้งคณะพยาบาล ของ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 ต.ค. 2565
ผู้ชม:460
292
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียม MOU กับ ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบ้านระหาร ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการใช้ประโยชน์พืชกัญชงและกัญชาทางการแพทย์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 ต.ค. 2565
ผู้ชม:388
293
ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 ต.ค. 2565
ผู้ชม:1470
294
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 ต.ค. 2565
ผู้ชม:961
295
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10/2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ต.ค. 2565
ผู้ชม:548
296
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ร่วมงานวันตำรวจ ประจำปี 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:17 ต.ค. 2565
ผู้ชม:347
297
MOU สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:17 ต.ค. 2565
ผู้ชม:390
298
แจ้งกำหนดการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2560 - 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:17 ต.ค. 2565
ผู้ชม:1886
299
วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:12 ต.ค. 2565
ผู้ชม:1093
300
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 ต.ค. 2565
ผู้ชม:3038
301
การแสดงสินค้าและบริการ โครงการ U2T for BCG
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 ต.ค. 2565
ผู้ชม:307
302
พิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนู
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 ต.ค. 2565
ผู้ชม:305
303
คุยกับอธิการบดี ep 6 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 ก.ย. 2565
ผู้ชม:295
304
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:16 ก.ย. 2565
ผู้ชม:2915
305
การฝึกซ้อมรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:16 ก.ย. 2565
ผู้ชม:610
306
โครงการปลูกข้าวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:16 ก.ย. 2565
ผู้ชม:442
307
คุยกับอธิการบดี EP 5 บริการรถไฟฟ้ารับ ส่ง นักศึกษาและบุคลาก
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 ก.ย. 2565
ผู้ชม:315
308
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนวทางการบูรณาการแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 ก.ย. 2565
ผู้ชม:286
309
กำหนดการ การขอยกเลิกรายวิชาเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 ก.ย. 2565
ผู้ชม:276
310
เปิดรับสมัครนักศึกษาทำงานในเวลาว่าง ภายโต้ "โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาจากระบบการทำงานในรูปแบบไม่เต็มเวลาภายในแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์"
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 ก.ย. 2565
ผู้ชม:297
311
รับใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 ก.ย. 2565
ผู้ชม:293
312
พิธีรับเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:30 ส.ค. 2565
ผู้ชม:413
313
เชิญสมัครงานวิ่ง ราชภัฏรัน แอทเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:24 ส.ค. 2565
ผู้ชม:733
314
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:21 ส.ค. 2565
ผู้ชม:340
315
cut scene การเดินแฟชั่นโชว์ "ผ้าไทยกับวัยรุ่น"
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:11 ส.ค. 2565
ผู้ชม:370
316
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:10 ส.ค. 2565
ผู้ชม:440
317
การพัฒนาเพาะเลี้ยงไข่น้ำ หรือผำ EP2
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ส.ค. 2565
ผู้ชม:495
318
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ส.ค. 2565
ผู้ชม:364
319
อบรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่า บ้านสะเดียง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ส.ค. 2565
ผู้ชม:319
320
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ส.ค. 2565
ผู้ชม:312
321
โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ส.ค. 2565
ผู้ชม:234
322
“คาเวียร์แห่งสายน้ำ” (Green Caviar)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ส.ค. 2565
ผู้ชม:275
323
โครงการอบรมเตรียมความพร้อม (UpSkill Reskill) เพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:31 ก.ค. 2565
ผู้ชม:293
324
TRUE 5G E-Sports PCRU GAMES 2022 [ROV]
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:31 ก.ค. 2565
ผู้ชม:342
325
พิธีถวายเครื่องราชสักการะเเละวางพานพุ่ม เเละจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:31 ก.ค. 2565
ผู้ชม:690
326
โครงการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเเนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเเผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2565 “ราชภัฏแฟร์”
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:21 ก.ค. 2565
ผู้ชม:272
327
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:21 ก.ค. 2565
ผู้ชม:376
328
วิพิธทัศนา ๒๕๖๕ ชุด นาฎศิลป์ส่องวัฒนธรรม ค้ำคูณชาติ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:21 ก.ค. 2565
ผู้ชม:314
329
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 ก.ค. 2565
ผู้ชม:662
330
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เตรียมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 ก.ค. 2565
ผู้ชม:346
331
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:21 มิ.ย. 2565
ผู้ชม:317
332
(MOU)ระหว่างสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:21 มิ.ย. 2565
ผู้ชม:337
333
พิธีเปิดฝายน้ำล้น บ้านเสลียงแห้ง 3 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 มิ.ย. 2565
ผู้ชม:440
334
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 มิ.ย. 2565
ผู้ชม:454
335
พิธีเปิด “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์ และยุติธรรมพบประชาชน” 18 มิ.ย. 2565 นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 มิ.ย. 2565
ผู้ชม:309
336
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 มิ.ย. 2565
ผู้ชม:308
337
งานแถลงข่าว มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จ.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:13 มิ.ย. 2565
ผู้ชม:433
338
สำรวจความต้องการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:13 มิ.ย. 2565
ผู้ชม:276
339
คุยกับอธิการบดี ep 4 ต้อนรับนักศึกษาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:9 มิ.ย. 2565
ผู้ชม:280
340
รับขวัญน้องใหม่ น้อมจิตวันทาพระใหญ่ไหว้พ่อขุนผาเมือง ประจำปีการศึกษา2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:6 มิ.ย. 2565
ผู้ชม:373
341
กิจกรรมเยี่ยมเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สัญจร
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:6 มิ.ย. 2565
ผู้ชม:291
342
วว. ร่วมกับ มรภ. เพชรบูรณ์ ลงนาม MOU ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา เชิงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:6 มิ.ย. 2565
ผู้ชม:306
343
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ประสบอัคคีภัย ณ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:31 พ.ค. 2565
ผู้ชม:330
344
รายการ PCRU CHANNEL ตอน ฝายน้ำล้น เสลียงแห้ง 3
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:30 พ.ค. 2565
ผู้ชม:387
345
เยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามความคืบหน้า การสร้างฝายน้ำล้น ในพื้นที่ชุมชนเสลียงแห้ง
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:30 พ.ค. 2565
ผู้ชม:308
346
ประชุมออกแบบ Marketplace และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:30 พ.ค. 2565
ผู้ชม:265
347
รายการ PCRU CHANNEL ตอน หอยเชอรี่สีทอง
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 พ.ค. 2565
ผู้ชม:470
348
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ให้อาจารย์ร่วมจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 พ.ค. 2565
ผู้ชม:354
349
โครงการพิเศษศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 พ.ค. 2565
ผู้ชม:908
350
คุยกับอธิการบดี ep 3 เปิดภาคการศึกษา 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:10 พ.ค. 2565
ผู้ชม:315
351
เตรียมจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ จ. เพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 พ.ค. 2565
ผู้ชม:512
352
ศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ณ ม.พะเยา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 พ.ค. 2565
ผู้ชม:399
353
ต้อนรับ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 พ.ค. 2565
ผู้ชม:311
354
ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 33
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 พ.ค. 2565
ผู้ชม:332
355
แผนธุรกิจ “สวนเห็ดตรีทิพ”
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 พ.ค. 2565
ผู้ชม:527
356
MOU ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:27 เม.ย. 2565
ผู้ชม:327
357
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 เม.ย. 2565
ผู้ชม:388
358
รับสมัครนักศึกษาภาค เสาร์-อาทิตย์ (กศ.ปช.) 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 เม.ย. 2565
ผู้ชม:551
359
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ONE STOP SERCIE #2
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 เม.ย. 2565
ผู้ชม:436
360
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ติด TOP 10 ที่นักเรียนอยากเรียนมากที่สุด สาขา รัฐศาสตร์ ปี 2021
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 เม.ย. 2565
ผู้ชม:726
361
ร่วมต้อนรับรมต.อว. และรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:21 เม.ย. 2565
ผู้ชม:343
362
อธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:12 เม.ย. 2565
ผู้ชม:300
363
สมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์ พบ อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ หารือ การส่งเสริม เกษตรอินทรีย์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:12 เม.ย. 2565
ผู้ชม:301
364
การรับสมัครนักศึกษาหอพัก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:31 มี.ค. 2565
ผู้ชม:574
365
เหรียญเงินประเภทกีฬาตะกร้อลอดห่วง นางสาวรัตน์ตะวัน เขียวขอม นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:23 มี.ค. 2565
ผู้ชม:370
366
คณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 มี.ค. 2565
ผู้ชม:484
367
คุยกับอธิการบดี EP2 Marketplace
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:11 มี.ค. 2565
ผู้ชม:398
368
จำนวนแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:11 มี.ค. 2565
ผู้ชม:424
369
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:11 มี.ค. 2565
ผู้ชม:471
370
การผลิตไอศกรีม สินค้าแบรนด์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:11 มี.ค. 2565
ผู้ชม:362
371
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:7 มี.ค. 2565
ผู้ชม:343
372
091-8810224 ส่ายด่วน Covid-19 ศูนย์บริการบุคลากรและนักศึกษา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 ก.พ. 2565
ผู้ชม:386
373
ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติ หากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 ก.พ. 2565
ผู้ชม:602
374
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:18 ก.พ. 2565
ผู้ชม:1447
375
รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 ก.พ. 2565
ผู้ชม:1097
376
มิสแกรนด์สุรินทร์ 2022
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 ก.พ. 2565
ผู้ชม:1129
377
การประชุม คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ก.พ. 2565
ผู้ชม:397
378
วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ก.พ. 2565
ผู้ชม:462
379
เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:1 ก.พ. 2565
ผู้ชม:383
380
เปิดรับสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:1 ก.พ. 2565
ผู้ชม:389
381
แนะนำรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ คนใหม่
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 ม.ค. 2565
ผู้ชม:417
382
เตรียมผลักดันจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในมหาวิทยาลัยฯ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:28 ม.ค. 2565
ผู้ชม:360
383
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:24 ม.ค. 2565
ผู้ชม:409
384
เปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ 7 Eleven ทุกสาขา ในประเทศ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:21 ม.ค. 2565
ผู้ชม:396
385
เปิดเพจ pcru marketplace ฝากร้าน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:21 ม.ค. 2565
ผู้ชม:428
386
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:21 ม.ค. 2565
ผู้ชม:432
387
ประกาศเจตจำนง ต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:21 ม.ค. 2565
ผู้ชม:528
388
มรภ.เพชรบูรณ์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็ม 1-2-3 ให้กับบุคลากรและครอบครัว
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:12 ม.ค. 2565
ผู้ชม:616
389
นักวิจัย คนเก่ง ของ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ คว้ารางวัล Silver Award จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มาครองสำเร็จ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:12 ม.ค. 2565
ผู้ชม:405
390
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หารือตัวแทนชุมชนเขาค้อ เตรียมหาพื้นที่พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีรายได้ ที่ยั่งยืน
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:12 ม.ค. 2565
ผู้ชม:440
391
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:12 ม.ค. 2565
ผู้ชม:337
392
จังหวัดเพชรบูรณ์ขอใช้หอประชุมอเนกประสงค์(ใหม่)มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:12 ม.ค. 2565
ผู้ชม:351
393
รับวัคซีนเข็ม 1-2-3 ให้กับบุคลากรและครอบครัวของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:12 ม.ค. 2565
ผู้ชม:495
394
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 ม.ค. 2565
ผู้ชม:407
395
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสานสัมพันธ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 และประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:4 ม.ค. 2565
ผู้ชม:393
396
แผนกิจกรรมของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย ครั้งที่ 3
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 ธ.ค. 2564
ผู้ชม:429
397
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:13 ธ.ค. 2564
ผู้ชม:603
398
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:13 ธ.ค. 2564
ผู้ชม:422
399
ขอเชิญร่วมชมดนตรี ในโครงการดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:2 ธ.ค. 2564
ผู้ชม:478
400
ภาพบรรยากาศการนับคะแนนหยั่งเสียง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:30 พ.ย. 2564
ผู้ชม:509
401
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 3/2564)
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:30 พ.ย. 2564
ผู้ชม:512
402
รายงานความคืบหน้าและหารือเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:30 พ.ย. 2564
ผู้ชม:360
403
มอบทุนการศึกษา " ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ " ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ต.ค. 2564
ผู้ชม:526
404
เปิดตู้จำหน่ายสินค้า ให้นักศึกษา ที่ ปั้ม ปตท.หน้ามหาวิทยาลัยฯ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ต.ค. 2564
ผู้ชม:488
405
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดรำลึก ในหลวง ร.9 สอดคล้องสถานการณ์ โควิด-19
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ต.ค. 2564
ผู้ชม:479
406
ต้อนรับ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ต.ค. 2564
ผู้ชม:578
407
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2564
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ต.ค. 2564
ผู้ชม:633
408
ชาว ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ฉีดวัคซีน astrazeneca เข็ม 2
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:2 ต.ค. 2564
ผู้ชม:550
409
ทำบุญ ครบรอบ 48 ปี วันที่ 29 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:2 ต.ค. 2564
ผู้ชม:485
410
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุน โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:27 ก.ย. 2564
ผู้ชม:446
411
มอบกล่องปันสุข จำนวน 100 กล่อง ให้กับนักศึกษา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 ก.ย. 2564
ผู้ชม:449
412
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ รับมอบนโยบายและชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 ก.ย. 2564
ผู้ชม:536
413
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ MOU กับ ษ.วีเน็ท เอสจี พาวเจอร์ จำกัด ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 ก.ย. 2564
ผู้ชม:475
414
การประชุมรับรองมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบร่วม (SDGsPGS) จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 ก.ย. 2564
ผู้ชม:494
415
อบกล่องปันสุข ให้ อบต.ระวิง
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 ก.ย. 2564
ผู้ชม:441
416
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ มอบถุงปันสุขให้ชาวบ้าน ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 ก.ย. 2564
ผู้ชม:392
417
ขยายเวลาลงทะเบียนศูนย์รับเรื่อง การให้บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 ก.ย. 2564
ผู้ชม:531
418
รับมอบถุงปันสุขวิศวกรสังคม
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 ก.ย. 2564
ผู้ชม:493
419
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2563
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 ก.ย. 2564
ผู้ชม:456
420
มอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:14 ก.ย. 2564
ผู้ชม:373
421
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 ก.ย. 2564
ผู้ชม:419
422
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 ก.ย. 2564
ผู้ชม:615
423
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 ส.ค. 2564
ผู้ชม:400
424
รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 ส.ค. 2564
ผู้ชม:420
425
พัฒนาภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR ผ่านโปรแกรม Google Meet
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 ส.ค. 2564
ผู้ชม:409
426
ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเรียนของนักศึกษา
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:26 ส.ค. 2564
ผู้ชม:529
427
โรงพยาบาลสนามเพชปุระ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:9 ส.ค. 2564
ผู้ชม:1467
428
ประชุมเตรียมการ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ฯ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 ส.ค. 2564
ผู้ชม:515
429
ขยายเวลารับสมัคร นักศึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 ส.ค. 2564
ผู้ชม:496
430
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:3 ส.ค. 2564
ผู้ชม:579
431
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:22 ก.ค. 2564
ผู้ชม:539
432
มอบเกียรติบัตร ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ จิตอาสา ช่วยเหลืองานจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ก.ค. 2564
ผู้ชม:1001
433
โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ก.ค. 2564
ผู้ชม:536
434
การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ก.ค. 2564
ผู้ชม:519
435
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบลาอิเล็กทรอนิกส์"
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:19 ก.ค. 2564
ผู้ชม:408
436
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:11 ก.ค. 2564
ผู้ชม:1161
437
ครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองทัพบกประจำปี 2564
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:6 ก.ค. 2564
ผู้ชม:530
438
การนับคะแนน การเลือกตั้ง คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:9 มิ.ย. 2564
ผู้ชม:566
439
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:6 มิ.ย. 2564
ผู้ชม:1164
440
***ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ***
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:1 มิ.ย. 2564
ผู้ชม:677
441
กัญชาสู่งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:27 พ.ค. 2564
ผู้ชม:487
442
***โครงการประกวดคลิปวีดิโอภาษาอังกฤษ "ความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยา เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ ***
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 พ.ค. 2564
ผู้ชม:597
443
ประมวลข่าว "ราชภัฏเพชรบูรณ์ สู้โควิด-19"
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 พ.ค. 2564
ผู้ชม:1035
444
มอบชุดตรวจ โควิด 19 rapid test จำนวน 417 ชุด ให้แก่ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 พ.ค. 2564
ผู้ชม:474
445
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 พ.ค. 2564
ผู้ชม:490
446
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 พ.ค. 2564
ผู้ชม:432
447
นักธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ขิง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 พ.ค. 2564
ผู้ชม:532
448
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 พ.ค. 2564
ผู้ชม:413
449
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เอื้อเฟื้อสถานที่จัดทำระบบลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนโควิด-19
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 พ.ค. 2564
ผู้ชม:5110
450
บรรยากาศการลงคะแนนหยั่งเสียงโดยวิธีการลงคะแนนลับ ในวันที่ 19 เมษายน 2564
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:22 เม.ย. 2564
ผู้ชม:570
451
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:22 เม.ย. 2564
ผู้ชม:852
452
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
ผู้ชม:595
453
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
ผู้ชม:564
454
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
ผู้ชม:700
455
ขยายเวลารับสมัคร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
ผู้ชม:616
456
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะดำเนินการเฝ้าระวังสถานที่จำหน่ายอาหารป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
ผู้ชม:490
457
สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
ผู้ชม:451
458
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจศึกษาและประกวดผลงานนักศึกษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
ผู้ชม:405
459
หาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเพื่อสร้างเครือข่ายท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 เม.ย. 2564
ผู้ชม:527
460
โครงการการป้องกันอัคคีภัยและการตรวจสอบอาคารสู่ชุมชน
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:1 มี.ค. 2564
ผู้ชม:821
461
ตลาดนัดใน ม. อินทนิล มาร์เก็ต
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:1 มี.ค. 2564
ผู้ชม:600
462
วันพระราชทานนามราชภัฏ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ก.พ. 2564
ผู้ชม:945
463
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาที่ได้รับทุน
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.พ. 2564
ผู้ชม:763
464
บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:9 ก.พ. 2564
ผู้ชม:680
465
มอบชุดตรวจ โควิด 19
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:9 ก.พ. 2564
ผู้ชม:734
466
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อมเปิดโรงแรมช่ออินทนิล
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.พ. 2564
ผู้ชม:994
467
ประชุมติดตามการดำเนินงานและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.พ. 2564
ผู้ชม:559
468
ประกาศเปิดศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.พ. 2564
ผู้ชม:568
469
AGRI TECH INNOVATION FAIR 2020
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:16 ธ.ค. 2563
ผู้ชม:698
470
พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ธ.ค. 2563
ผู้ชม:604
471
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ รอบสอ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ธ.ค. 2563
ผู้ชม:897
472
ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี สิงห์พันธ์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:4 ธ.ค. 2563
ผู้ชม:741
473
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:4 ธ.ค. 2563
ผู้ชม:624
474
ต้อนรับผู้อำนวยการส่วนจัดทำงบประมาณ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:4 ธ.ค. 2563
ผู้ชม:654
475
มสธ. รับเป็นที่ปรึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:27 พ.ย. 2563
ผู้ชม:922
476
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:18 พ.ย. 2563
ผู้ชม:873
477
ร่วมกิจกรรม วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:14 พ.ย. 2563
ผู้ชม:605
478
กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 พ.ย. 2563
ผู้ชม:2242
479
โครงการปัจฉิมนิเทศ พนักงานจ้างเหมาโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 พ.ย. 2563
ผู้ชม:715
480
คัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ต.ค. 2563
ผู้ชม:1129
481
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ต.ค. 2563
ผู้ชม:584
482
โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ต.ค. 2563
ผู้ชม:667
483
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนะแนวอาชีพ ปี 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ต.ค. 2563
ผู้ชม:801
484
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะนิเทศติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:12 ต.ค. 2563
ผู้ชม:525
485
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:12 ต.ค. 2563
ผู้ชม:731
486
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:12 ต.ค. 2563
ผู้ชม:593
487
ขอเเจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง เป็น หอประชุมประกายเพชร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
ผู้ชม:741
488
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์คลาสสิก
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
ผู้ชม:800
489
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับดี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
ผู้ชม:691
490
บรรยากาศ การตรวจประเมินภายในระดับสถาบัน ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
ผู้ชม:511
491
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้ารับการตรวจประเมินภายในระดับสถาบัน
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
ผู้ชม:592
492
โครงการประชุมชี้แจงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:28 ก.ย. 2563
ผู้ชม:655
493
ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.ย. 2563
ผู้ชม:653
494
โครงการกิจกรรม speexx- up Talk Event Marketing Campaign
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:9 ก.ย. 2563
ผู้ชม:785
495
พิธีไหว้ครู สู่ขวัญ น้อมจิตวันทาสักการะพ่อขุนผาเมือง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:9 ก.ย. 2563
ผู้ชม:1011
496
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ วาระพิเศษ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.ย. 2563
ผู้ชม:629
497
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสถานะของพนักงานราชการ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.ย. 2563
ผู้ชม:657
498
โครงการยกระดับชุมชนฐานราก จังหวัดพิจิตร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.ย. 2563
ผู้ชม:692
499
เทปบันทึกภาพ พิธีไหว้ครู ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะและช่างฝีมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ส.ค. 2563
ผู้ชม:591
500
ร่วมต้อนรับพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ส.ค. 2563
ผู้ชม:645
501
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้าน DIGITAL ECONOMY โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ส.ค. 2563
ผู้ชม:497
502
ประชุมสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ 5 คณะ ภาคปกติ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม สีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:24 ส.ค. 2563
ผู้ชม:751
503
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:14 ส.ค. 2563
ผู้ชม:514
504
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำนวัตกรรมจากงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:14 ส.ค. 2563
ผู้ชม:1006
505
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมจุดเทียนถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:14 ส.ค. 2563
ผู้ชม:490
506
โครงการวันแม่แห่งชาติ และสืบสานโครงการพระราชดำริ พิธีถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:14 ส.ค. 2563
ผู้ชม:550
507
อบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปความรู้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการทำข้อสอบ (Tutoring TOEFL ITP)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:4 ส.ค. 2563
ผู้ชม:761
508
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 ก.ค. 2563
ผู้ชม:514
509
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปลูกป่า ปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:22 ก.ค. 2563
ผู้ชม:813
510
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:22 ก.ค. 2563
ผู้ชม:778
511
บรรยากาศภาคบ่าย การประชุมรับฟังการชี้แจงและแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.มหาวิทยาลัย
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 ก.ค. 2563
ผู้ชม:541
512
มรภ.เพชรบูรณ์ ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 ก.ค. 2563
ผู้ชม:544
513
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:21 ก.ค. 2563
ผู้ชม:925
514
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเพชรบูรณ์ เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ก.ค. 2563
ผู้ชม:669
515
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 ก.ค. 2563
ผู้ชม:543
516
PCRU TV ONLINE STATION เปิดเทอมวันแรก
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:13 ก.ค. 2563
ผู้ชม:529
517
บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก (13 ก.ค.2563)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:13 ก.ค. 2563
ผู้ชม:828
518
PCRU TV ONLINE STATION การเตรียมความพร้อมด้านการจราจร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.ค. 2563
ผู้ชม:528
519
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการจราจร
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.ค. 2563
ผู้ชม:701
520
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อบรมบุคลากร เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 ก.ค. 2563
ผู้ชม:725
521
การประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:8 ก.ค. 2563
ผู้ชม:637
522
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วม MOU วว. สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตร พืชอัตลักษณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:2 ก.ค. 2563
ผู้ชม:697
523
โครงการเผยแพร่และให้บริการวิชาการเสวนาให้ความรู้ เรื่อง บ้านนายม
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
ผู้ชม:935
524
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6/2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
ผู้ชม:730
525
สถาบันภาษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการสอน นักศึกษาต่างชาติ ระยะที่ 2
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
ผู้ชม:842
526
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
ผู้ชม:1378
527
ติดตามโครงการจ้างงานของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 มิ.ย. 2563
ผู้ชม:615
528
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:17 มิ.ย. 2563
ผู้ชม:566
529
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานการลงคะแนนรับเลือกตั้งกรรมการสภา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
ผู้ชม:690
530
เปิดรับสมัครงาน ครั้งที่4
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
ผู้ชม:1016
531
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) ภาคปกติ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
ผู้ชม:749
532
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมอธิการบดี กลุ่มภาคเหนือ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
ผู้ชม:652
533
การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 2 /2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
ผู้ชม:593
534
การประชุมคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
ผู้ชม:559
535
ประชุม “วาระยาวเช้า (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
ผู้ชม:772
536
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ AIC
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:15 มิ.ย. 2563
ผู้ชม:514
537
ประชุมคณะกรรมการจัดการรายได้ หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:12 มิ.ย. 2563
ผู้ชม:474
538
ร่วมลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
ผู้ชม:586
539
ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือก ในโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
ผู้ชม:727
540
Phetchabun Rajabhat University Poll over the COVID-19 showed that people were nervous and required the lockdown extension.
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
ผู้ชม:589
541
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เผยผลสำรวจ “ราชภัฏเพชรบูรณ์โพลล์” ชาวเพชรบูรณ์ วิตกโควิด-19 ต้องการขยายเวลาล็อคดาวน์ต่อ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:29 พ.ค. 2563
ผู้ชม:843
542
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบโครงการวิจัย
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 พ.ค. 2563
ผู้ชม:762
543
โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:7 พ.ค. 2563
ผู้ชม:4836
544
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วม MOU กับ ม.ราชภัฏทั่วประเทศ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมผ่านจอภาพ (Video Conference System)
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:25 มี.ค. 2563
ผู้ชม:930
545
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดอบรมให้ความรู้ระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:18 มี.ค. 2563
ผู้ชม:1068
546
แนวทางการปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:18 มี.ค. 2563
ผู้ชม:1096
547
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:18 มี.ค. 2563
ผู้ชม:827
548
ระชุมคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:16 มี.ค. 2563
ผู้ชม:756
549
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:13 มี.ค. 2563
ผู้ชม:709
550
ตลาดนัด “ University Garden Market”
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 มี.ค. 2563
ผู้ชม:782
551
โครงการพัฒนาทดสอบย่อยสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 มี.ค. 2563
ผู้ชม:924
552
รายการราชภัฏนัดพบ ที่ สวท.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:10 มี.ค. 2563
ผู้ชม:663
553
มรภ.เพชรบูรณ์ ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย แจกฟรีป้องกันไวรัสโคโรนา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:6 มี.ค. 2563
ผู้ชม:1578
554
โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:6 มี.ค. 2563
ผู้ชม:548
555
จัดโครงการเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
ผู้ชม:619
556
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
ผู้ชม:791
557
ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
ผู้ชม:1113
558
ต้อนรับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
ผู้ชม:613
559
ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ เรื่องปฏิทินวิชาการของนักศึกษา ภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมประกายทอง
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
ผู้ชม:641
560
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:งานประชาสัมพันธ์
วันที่:5 มี.ค. 2563
ผู้ชม:700
561
พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:5 มี.ค. 2563
ผู้ชม:749
562
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม งานเดิน-วิ่ง วันพระราชทานนาม
ผู้โพส:Admin_sit
วันที่:20 ก.พ. 2563
ผู้ชม:634
563
เปิดนับคะแนนการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
ผู้ชม:985
564
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
ผู้ชม:1132
565
วันพ่อแห่งชาติ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
ผู้ชม:914
566
โครงการ “รด.จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในส่วนภูมิภาค
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
ผู้ชม:2193
567
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ สรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
ผู้ชม:1146
568
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
ผู้ชม:763
569
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ เจ้าอาวาสวัดศรีฐาน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
ผู้ชม:549
570
14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง Father of Royal Rainmaking Day
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
ผู้ชม:541
571
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
ผู้ชม:728
572
ภาพบรรยากาศการเเสดงดนตรีซิมโฟนี ออร์เคสตร้า จักประเทศเกาหลี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
ผู้ชม:610
573
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯประทานผ้าพระกฐิน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:12 ธ.ค. 2562
ผู้ชม:924
574
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรให้เข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยลัย
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:4 พ.ย. 2562
ผู้ชม:790
575
‼️‼️ ประกาศ ‼️‼️ การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
ผู้ชม:1140
576
การประชุมหัวหน้าส่งนราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
ผู้ชม:736
577
การประชุมหารือเรื่องแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
ผู้ชม:677
578
สถาบันวิจัยฯ มรภ.เพชรบูรณ์ประชุมวางแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
ผู้ชม:873
579
การประชุมกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
ผู้ชม:714
580
องคมนตรีลงพื้นที่ชัยภูมิ ร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
ผู้ชม:646
581
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประชุมแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏของกลุ่มภาคเหนือ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
ผู้ชม:503
582
ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
ผู้ชม:541
583
ห้องสมุดกลางเปิดบริการนอกเวลา
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
ผู้ชม:491
584
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
ผู้ชม:540
585
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
ผู้ชม:579
586
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมหารือคณะกรรมการ เตรียมปรับปรุงโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล ครั้งที่ 2
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
ผู้ชม:717
587
อธิการบดี แสดงความยินดีกับผศ.ดร.สันติ สิทธิจันดา
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:2 พ.ย. 2562
ผู้ชม:1081
588
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
ผู้ชม:1026
589
พิธีปิด การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
ผู้ชม:1123
590
การประกวด ดาว - เดือน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
ผู้ชม:1484
591
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมหารือคณะกรรมการ เตรียมปรับปรุงโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล ครั้งที่ 2
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:19 ต.ค. 2562
ผู้ชม:628
592
โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคิดค่าน้ำและจัดทำกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:17 ต.ค. 2562
ผู้ชม:676
593
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ "สีสันแห่งสายสัมพันธ์ ลูกพ่อขุนผาเมืองเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:17 ต.ค. 2562
ผู้ชม:797
594
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:17 ต.ค. 2562
ผู้ชม:527
595
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:16 ต.ค. 2562
ผู้ชม:1185
596
โครงการสัมมนาวิชาการ HR เชิงรุก สู่ยุค Digital
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:16 ต.ค. 2562
ผู้ชม:1135
597
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:16 ต.ค. 2562
ผู้ชม:552
598
พิธีบำเพ็ญกุศลเเละพิธีน้อมรำลึกเนื้องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:13 ต.ค. 2562
ผู้ชม:502
599
โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:9 ต.ค. 2562
ผู้ชม:748
600
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เตรียมปรับปรุงโครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารช่ออินทนิล
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:9 ต.ค. 2562
ผู้ชม:1180
601
ประชุมเพื่อทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:8 ต.ค. 2562
ผู้ชม:809
602
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน ลงพื้นที่ประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:8 ต.ค. 2562
ผู้ชม:698
603
29 กันยายน วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:8 ต.ค. 2562
ผู้ชม:1085
604
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี และประเพณีท้องถิ่นแก่นักเรียนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:30 ส.ค. 2562
ผู้ชม:672
605
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:30 ส.ค. 2562
ผู้ชม:1338
606
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:29 ก.ค. 2562
ผู้ชม:656
607
พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:28 ก.ค. 2562
ผู้ชม:960
608
ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:896
609
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:1261
610
คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความงานวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในวาระสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:1223
611
สำนักวิทยฯ จัดอบรม หลักสูตร เรื่อง “การใช้งานระบบการจัดทำบันทึกคำของบประมาณระดับคณะ สถาบัน สำนัก”
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:554
612
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:939
613
สถาบันภาษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ บริการวิชาการแก่ชุมชน จัดอบรมภาษาจีนเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนชาว จ.เพชรบูรณ์ ฟรี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:771
614
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:617
615
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม “รับขวัญน้องใหม่ ด้วยใจอินท
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:1020
616
สถาบันภาษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการสัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษ และประชาชนที่สนใจ จ.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:879
617
สสว.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสอนเชิงสมรรถนะของรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี”
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:940
618
การอบรมเชิญปฏิบัติการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:685
619
โครงการเสริมสร้างความรู้หลักสูตร “นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับ Webometrics”
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:531
620
ต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการออกเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ นักเรียนทุนครอบครัวประสบสาธารณภัย และนักเรียนทุนประเภทเรียนดีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:717
621
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:481
622
คณะวิทยฯ เปิดโครงการ Safety Day 2019 ส่งเสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:903
623
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดห้องประชุมอาคารแห่งใหม่ เตรียมรองรับ การจัดงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:1034
624
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ให้ชุมชนบ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:587
625
สถาบันวิจัยฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ บริการวิชาการเกิดผลการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อ.วิเชียรบุรี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:579
626
สถาบันวิจัยฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ บริการวิชาการเกิดผลการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน อ.หล่มสัก
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:718
627
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2526 รุ่นที่ 2
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:704
628
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับชาติ
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:624
629
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:555
630
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบเติมเต็ม
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:26 ก.ค. 2562
ผู้ชม:720
631
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:30 พ.ค. 2562
ผู้ชม:877
632
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:30 พ.ค. 2562
ผู้ชม:964
633
อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ผู้โพส:ชลธิชา ภูจุ้ย
วันที่:27 พ.ค. 2562
ผู้ชม:1277
634
โครงการอบรมผู้นำรับน้องประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:27 พ.ค. 2562
ผู้ชม:896
635
งานเสวนาวิชาการ ศาสตร์กัญชาสู่การวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:27 พ.ค. 2562
ผู้ชม:1090
636
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ประจำปี พ.ศ.2562
ผู้โพส:อนนท์ กันผง
วันที่:27 พ.ค. 2562
ผู้ชม:829