ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สนับสนุนล่ามแปลภาษาให้จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โพสต์เมื่อ  25 พ.ค. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 52

PCRU NEWs: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สนับสนุนล่ามแปลภาษาให้จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

> วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ ฯพณฯท่านระห์หมัด บูดิมัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายมารวิน อันวาร อัรปัน อัครราชทูตปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย และนายสุไลมาน นารอวี เจ้าหน้าที่ประสานงาน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เดินทางมาเยือนจังหวัดเพชรบูรณ์

>>โดยเข้าเยี่ยมคาราวะและแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเพื่อขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทยในระดับจังหวัด เพื่อจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการท้องถิ่นแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบูรณ์ การมาเยือนของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย จะช่วยเกื้อกูลต่อการเสริมสร้างพลวัตความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียในระดับจังหวัด และนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในระดับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวในอนาคต

>> ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สพลเชษฐ์ ประชุมชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาในครั้งนี้ให้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์

************************************

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ www.pcru.ac.th

เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี /ภาพ /ข่าว

#PCRUnews #งานประชาสัมพันธ์ PCRU

17 พฤษภาคม 2567