ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.เชียงราย
โพสต์เมื่อ  4 เม.ย. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 54

PCRU NEWs: มรภ.พช.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.เชียงราย

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารองค์กรและบทบาทของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการและสามารถนำมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนการทำงาน ระหว่าง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

***************************************************************

www.pcru.ac.th #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี : ข่าว/ภาพ

4 เมษายน 2567