ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ส่งกำลังใจให้น้องนักศึกษานักกีฬาคนเก่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ติดทีมชาติ
โพสต์เมื่อ  20 มิ.ย. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 47

ขอกำลังใจส่งให้นักกีฬาคนเก่ง ได้เข้าทีมชาติ สำเร็จ ด้วยนะคะ 

นางสาวพรปวีณ์ ดวงดาว นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชัันปีที่ 1

และ นางสาวนิรารัตน์ นาสะอ้าน นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมคัดตัวแทนทีมชาติไทยกีฬาตะกร้อลอดห่วงชิงแชมป์โลกและมาร์เชี่ยลอาทเกมส์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 นี้ ณ มูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

****************************

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี /ข่าว

20 มิถุนายน 2567