ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
โพสต์เมื่อ  25 พ.ค. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 58

PCRU NEWs: ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา

> วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 15 .30 น. ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นำผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับนางลิสา บูเจนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเพชรบูรณ์

>>โดยเข้าเยี่ยมคาราวะและแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเพื่อขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยในระดับจังหวัด เพื่อจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการท้องถิ่นแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบูรณ์ การมาเยือนของกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ จะช่วยเกื้อกูลต่อการเสริมสร้างพลวัตความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ในระดับจังหวัด และนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในระดับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวในอนาคต

************************************

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ www.pcru.ac.th

เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี /ภาพ /ข่าว

#PCRUnews #งานประชาสัมพันธ์ PCRU

21 พฤษภาคม 2567