ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตรวจประเมินสถาบันการศึกษาใหม่ จากสถาบันพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โพสต์เมื่อ  1 เม.ย. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 55

PCRU NEWs : อธิการบดี มรภ.เพชรบูรณ์ เปิดการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาใหม่ จากสถาบันพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

>วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาใหม่ จากสถาบันพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้ตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

>ตามทื่ สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมีการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล โดยมีการสรุปผลการตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต่อไป

>คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 7 เมษายน 2567

>ลิงก์รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ https://admission.pcru.ac.th/register

>สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -10 เมษายน 2567 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

>สมัครได้ที่ >>> : https://academic.pcru.ac.th/main/news?newsid=902

>ติดตามข้อมูลข่าวสารก่อนใคร : https://www.facebook.com/nursepcru

โทร 056 717 100 ต่อ 7700

063 984 8235

*******************************************************************

www.pcru.ac.th #มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี : ข่าว/ภาพ

1 เมษายน 2567