ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
โพสต์เมื่อ  18 เม.ย. 2567 /   ผู้เขียน Admin_sit /  เปิดดู 216

PCRU NEWs : อธิการบดี มรภ.พช. ให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

 

กำหนดการมีดังนี้

วันที่ 18 เมษายน 2567

- ทดสอบสุขภาพจิต

- ข้อเขียน 100 ข้อ (วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ. สังคมและความรู้ทั่วไป)

วันที่ 19 เมษายน 2567

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 24 เมษายน 2567

- สอบสัมภาษณ์และตรวจสอบผลการตรวจร่างกาย

วันที่ 26 เมษายน 2567

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ดูรายชื่อได้ที่ www.pcru.ac.th

สอบถามโทร 056-717119 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

*************************************************************

www.pcru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ภาพ /ข่าว

#PCRUnews #งานประชาสัมพันธ์ PCRU/ภาพ /ข่าว

18 เมษายน 2567