เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องรายละเอียดของผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-พ.ศ. 2560
รายละเอียด

การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงพร้อมติดตั้ง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 ชุด

 โพสต์เมื่อ 21 ต.ค. 2559
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 |