หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการ สำหรับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
เวลาให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ 07.30 - 16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
โทรศัพท์ ติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถาม 056-717100 ต่อ 2825
เว็บไซต์ เว็บไซต์หอสมุดกลาง