เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องรายละเอียดของผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-พ.ศ. 2560
รายละเอียด

1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 30 เครื่อง 2. เครื่องฉาย 3 มิติ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 40 เครื่อง

 โพสต์เมื่อ 21 ต.ค. 2559
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 |