รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เรื่องประกาศ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายละเอียด

ประกาศ  แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ

 โพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. 2560
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 |