รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เรื่องข้อสั่งการ ในการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียด

ข้อสั่งการ ในการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 โพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. 2560
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 |