การจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)
รายละเอียด

ประกาศ  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ครั้งที่ ๑)

 โพสต์เมื่อ 2 พ.ย. 2563
ไฟล์แนบ เอกสาร 1 |